Vířivky

Rady a tipy

Přijměte od nás pár rad, které mnohdy lidem scházejí k tomu, aby se při výběru, výstavbě a provozu bazénu nedopustili zásadních chyb. Zajímá-li vás problematika hlouběji, neváhejte se zeptat.

Před pořízením
Při realizaci
Při provozu
Vířivky

1 - nenechte jiné rozhodovat za vás

Bazén je individuální záležitost, přistupujte k němu takto. Co chválí soused, nemusí vyhovovat vám. Zamyslete se nad svými potřebami i požadavky, vyhodnoťte je reálně a z dlouhodobého hlediska.

Vířivky

2 - nic tady nebude věčně, co pak?

Každé materiálové provedení má svoje úskalí, zamyslete se nad životností a následnou rekonstrukcí. Platí to i o komponentech v bazénu, mnohdy jejich životnost nedosahuje životnosti bazénu.

Vířivky

3 - jednoduchost tvaru se vám vrátí

Volte pravidelné a jednoduché tvary, důkladně zvažte hloubku a velikost, schodiště neumisťujte vně bazénu. Vše se Vám v budoucnu vrátí v dalších nákladech.

Vířivky

4 - cena z pohledu času

Cena není hlavní kritérium. Na vrchol stavte kvalitu řešení, s tím spojenou životnost a provozní náklady. Myslete především na to, že bazén má sloužit vám, ne vy jemu. A hlavně – bazén neprodáte jako předčasně ojeté auto.

Vířivky

5 - na billboardech odborníky nenajdete

Hledejte odborníky, nikoliv obchodníky. Nespokojte se s lákavou nabídkou na třech řádcích. Chtějte diskutovat, znát fakta a odborné informace. Odborník to ocení a rád Vám vše vysvětlí.

Vířivky

6 - v katalogu vypadá vše dobře, jeďte do terénu

Chtějte vidět reference na vlastní oči, zajímejte se o původ výrobků, způsob provádění díla, ověřte si dostupnost a odbornost servisu.

Vířivky

7 - nepodléhejte mýtům

Slaná voda – je standardní chlorovou úpravou se všemi projevy chlorace! Zdravotní přínos jen mírně nasolené vody byl opakovaně odborníky zpochybněn, naopak představuje značnou zátěž pro povrch bazénu, komponenty i vybavení interiéru při vnitřním zabudování. Vyšší pořizovací náklady nepřinášejí žádný benefit, u správně provozovaného bazénu přinese naopak zvýšené provozní náklady.

Vířivky

8 - voda vodě nepřítelem?

Je to paradox, ale voda sama je pro bazén značným rizikem. Nepodceňujte proto problematiku spodní nebo povrchové vody, hydrostatický tlak dokáže velmi rychle způsobit fatální škody.

Vířivky

9 - filtraci do země ne!

Úpravnu vody neumísťujte do jímek v zemi. Toto řešení je výhodné pro realizátora, vás následně čeká špatná obsluha, trvale kondenzující vlhkost snižující životnost zařízení a značné výdaje po tom, co voda z nějaké netěsnosti jímku zaplaví.

Vířivky

10 - jednoduchost nutných úkonů

Úpravnu vody vždy napojte na přívod vody, nejlépe pitné a odpad pro odvod prací vody. Pokud budete spoléhat na různé hadice, učiníte si údržbu nekomfortní a časem bazén přestane být bazénem.

Vířivky

11 - desinfekce

Nebojte se chloru – po ozonu představuje nejdokonalejší desinfekci, při dodržení základních pravidel je zcela bezpečný. Dokonalá funkce mnoha jiných metod je závislá právě na kombinaci s chlorovou desinfekcí. Kromě toho je pořizovacími i provozními náklady nejlevnější metodou… Správná hodnota volného chloru se pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l při teplotě vody do 28st, 0,5 – 0,8 mg/l při teplotě do 32st. a 0,7 – 1,0 mg/l při teplotě nad 32st. Voda pro koupání dětí do tří let může obsahovat max. 0,4 mg volného chloru v litru. Hodnota vázaného chloru nesmí nikdy překročit 0,3 mg/l. Vázaný chlor je odpovědný za dráždivý chlorový zápach bazénové vody a svědčí vždy o nesprávné péči o bazén, která vychází z neznalosti a nedodržování základních pravidel provozování bazénu, nikoliv o přechlorování vody!

Vířivky

12 - pH

pH vody - je určující pro správnou účinnost chlorové desinfekce, povolený rozsah je mezi 6,5 a 7,6, přičemž platí, že čím vyšší hodnota, tím nižší účinnost desinfekce. V praxi se většinou udržuje v rozmezí 6,8 – 7,2. Nejpodstatnější vliv na pH má použitá desinfekce, některá zvyšuje, jiná snižuje.

Vířivky

13 - obměna vody mnohdy všelékem

Obměna vody - každým vstupem do bazénu vnesete do vody desítky miliónů bakterii, množství organických látek, další se zde dostanou v napouštěcí vodě, vzduchem atd. Při reakci s desinfekcí dochází ke vzniku mnoha sloučenin, které nejsou z vody odstranitelné jiným způsobem, než pravidelnou částečnou obměnou. Komerční bazény mají legislativně určeno 30 – 60 litrů na návštěvníka denně dle typu bazénu, v privátním sektoru toto bohužel schází. Budete-li se však tímto řídit i u svého privátního bazénu, poznáte to na kvalitě vody, pocitu z ní ale i spotřebě desinfekce.

Vířivky

14 - jednou za léto opravdu nestačí

Proplach filtru - provádějte jej pravidelně stejně jako čištění lapačů ve skimmerech a čerpadlech, projeví se to na kvalitě vody i spotřebě desinfekce.

Vířivky

15 - doba filtrace

Doba filtrace – chcete-li bazén provozovat s nižším obsahem desinfekce, filtrace by měla probíhat častěji.

POTŘEBUJETE SE NA NĚCO ZEPTAT?