Železobetonové bazény s obkladem

Železobetonové bazény
s obkladem

Jedná se o realizačně náročné a finančně nákladné řešení, které však dokáže uspokojit investory toužící po originalitě. Podobně jako u těžkých fólií zde neexistují rozměrová ani tvarová omezení a je možné je budovat jak se skimmery, tak s přelivným žlábkem.

V našich klimatických podmínkách se tyto bazény budují téměř výhradně k vnitřnímu užití. Jsou vhodným řešením i pro komerční provozy – hotely, wellness zařízení, rehabilitační a zdravotnická zařízení, neboť bez problémů odolávají i velkému zatížení a „nástrahám“ ze strany návštěvníků.

Pro dlouhou životnost a dokonalý vzhled je bezpodmínečně nutné dodržení stavebních postupů, použití kvalitních materiálů a precizní zpracování detailů, což má přímý dopad na finanční a časovou stránku realizace.

TVAROVÁ PROVEDENÍ BAZÉNŮ

Obdélník
Ovál

NÁVRH ROZPOČTU ZA TENTO TYP BAZÉNU

Kalkulace na tento typ bazénu vypracováváme jen dle konkrétního zadání.

TECHNICKÉ ROZDĚLENÍ BAZÉNŮ

POTŘEBUJETE SE NA NĚCO ZEPTAT?